admin

PowerShell – Cmdlet vai jotain muuta

Don Jonesin ja Jeffrey Hicksin Learn Windows PowerShell in a Month of Lunches -kirjassa tehdään selkeähkö terminologinen rajaus PowerShellillä ajettaville komennoille. PowerShellissä geneerisellä termillä komento (command) voidaan tarkoittaa siis seuraavia asioita: cmdlet function workflow application Cmdletit ovat natiiveja PowerShell-komentorivityökaluja, jotka on kirjoitettu .NET Framework -kielellä (kuten esimerkiksi C#). Cmdletit ovat käytössä vain PowerShell-ympäristössä. Et voi esimerkiksi Continue reading PowerShell – Cmdlet vai jotain muuta